O Firmie

Firma Konsultingowo - Usługowa "SYSTEM - Q", prowadzi działalność od listopada 1996 roku w zakresie wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, szkoleń, auditów, doskonalenia systemów zarzadzania po procesie certyfikacji oraz obliczania wysokości opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu Organizacja wypracowała własne metody postępowania, zdobyła uznanie klientów dzięki solidności oraz konsekwencji w działaniu. Firma posiada swoją siedzibę w Inkubatorze Nowych Technologii „IN–TECH 1” w Mielcu, przy ul. Wojska Polskiego 9, który jest zlokalizowany na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO – PARK MIELEC”.

Konsultanci Firmy „SYSTEM – Q” posiadają wieloletnie doświadczenia w zakresie świadczonych usług, są dobrze przeszkoleni i przygotowani do wykonywanych zadań oraz działają na zasadzie ścisłej współpracy tak aby Państwa system zarządzania został dostosowany do specyfiki i istniejących metod postępowania Organizacji.

Każde kolejne przedsięwzięcie jest odpowiednio planowane i realizowane z uwzględnieniem oczekiwań Klienta z zapewnieniem właściwej dyspozycyjności konsultanta prowadzącego.

Celem Firmy jest dostarczenie usług najwyższej jakości dających zadowolenie Klientom, uwzględniających specyfikę i metody postępowania danej Organizacji.

Hasłem przewodnim Firmy jest:

JAKOŚĆ PRZESTAJE BYĆ WYZWANIEM
JAKOŚĆ STAJE SIĘ KONIECZNOŚCIĄ
JAKOŚĆ TO KLUCZ DO SUKCESU.

Jesteśmy dobrze przygotowani do wykonania postawionych zadań. W swoim postępowaniu kierujemy się mottem:

Pójść razem to już początek
Trzymać się razem to krok naprzód
Pracować razem to sukces

H. Ford