Szkolenia

Prowadzimy następujące szkolenia:

 1. Proces wdrożenia standardu AS 9100:2016 rewizja D (2 dni)
 2. Wymagania S.Z.J wg standardu AS 9100 rewizja D (2 dni)
 3. Auditor wewnętrzny wg standardu AS 9100 rewizja D (3 lub 4 dni)
 4. Pełnomocnik i Auditor wewnętrzny S.Z.J wg standardu AS 9100:D (2016) (4 dni)
 5. Świadomość systemowa Personelu w zakresie wymagań standardu AS 9100 wyd. D
 6. Przeszkolenie Najwyższego kierownictwa w zakresie wymagań standardu AS 9100 wyd. D
 7. Wymagania Europejskich Przepisów Lotniczych EASA Part 21 p . J, p. G, Part 145
 8. Wymagania publikacji NATO AQAP 2110 i publikacji związanych
 9. Wymagania S.Z.J wg ISO 9001
 10. Auditor wewnętrzny S.Z.J wg normy ISO 9001
 11. Pełnomocnik i Auditor wewnętrzny S.Z.J wg standardu ISO 9001 (2015) (3 dni)
 12. Wymagania S.Z.J wg normy ISO 14001
 13. Auditor wewnętrzny S.Z.J wg normy ISO 14001
 14. Pełnomocnik i Auditor wewnętrzny S.Z.J wg ISO 14001:2015.
  Metody i techniki auditowania wg ISO 19011
 15. Auditor wewnętrzny S.Z.J ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016.
  Metody i techniki auditowania wg ISO 19011

Terminy szkoleń są ustalane po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

Szkolenia mogą być dedykowane dla konkretnej Organizacji lub mogą mieć formę szkolenia otwartego.

Miejsce szkolenia: Mielec lub Rzeszów, a w przypadku szkoleń dedykowanych w lokalizacji wskazanej przez Klienta.

Istnieje również możliwość realizacji szkoleń w formie „ON – LINE” w w/w zakresie, po uprzednim ustaleniu dokładnych potrzeb potencjalnych uczestników szkoleń, terminów i warunków finansowych.

Po ukończeniu każdego szkolenia jest wystawiane Świadectwo lub Certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie szkolenia. (po uprzednim pozytywnym zaliczeniu testu wiedzy lub egzaminu) Warunkiem przystąpienia do konkretnego szkolenia jest przesłanie Zgłoszenia na szkolenie i uregulowanie płatności.